Logo

Fördjupningskoder i ICD-10 för bipolär sjukdom typ 2

Det finns nya fördjupningskoder i ICD-10 för bipolär sjukdom typ 2 från och med 1 januari 2020.

Dokument att ladda ner