Logo

Registreringen i BipoläR ger mycket tillbaka

Det krävs motiverade medarbetare och fungerande rutiner för att en vårdenhet ska producera kvalitetsförbättringar med hjälp av BipoläR. Annika Blom, psykiatrisjuksköterska, berättar hur bipolärmottagningen i Göteborg löser uppgiften.