Logo

Stora skillnader mellan regionerna i andel som återfaller i skov

BipoläRs årsrapport för 2020 är nu publicerad. Den visar bland annat att det är fortsatt stora skillnader mellan regionerna när det gäller andelen patienter med bipolär sjukdom som återfaller i skov. Regionerna med högst andel återfall hade under 2020 mer än dubbelt så hög andel som regionerna med lägst andel.